Artykuły

Zalety spółki z o.o.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest jedną z form prawnych, które prowadzić mogą osoby fizyczne. Najczęściej przedsiębiorcy wybierają właśnie tą formę działalności, ponieważ zalety spółki z o.o. przekonują do siebie coraz większą liczbę osób. Podstawową korzyścią firmy o takiej formie jest możliwość ograniczenia odpowiedzialności wspólników za zobowiązania. Jeżeli więc przedsięwzięcie się nie uda i w rezultacie […]

Statut spółki zoo

Statut spółki zoo to dokument, który zawiera najważniejsze informację o danym podmiocie. Przedsiębiorstwo w czasie rejestracji, w celu uzyskania wpisu musi w tym dokumencie zawrzeć między innymi przedmiot działalności, liczbę oraz wartość poszczególnych udziałów, wysokość kapitału zakładowego oraz najważniejsze informację dotyczące właścicieli oraz członków zarządu. Wszelkie modyfikacje wprowadzać mogą członkowie zarządu nawet w czasie trwania […]