Opłaty notarialne przy rejestracji spółki z o.o.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wymaga zawarcia umowy w formie aktu notarialnego pod rygorem nieważności. To z kolei wiążę się z koniecznością skorzystania z usług notariusza, co niestety bezpośrednio przyczynia się do obowiązku zapłaty taksy notarialnej. Opłaty notarialne przy rejestracji spółki z o.o. zależą od wysokości kapitału zakładowego. Wynoszą one odpowiednio: – kapitał zakładowy równy 5000 […]

Obsługa rejestracji spółki z o.o.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością posiada osobowość prawną. To najczęściej wybierana forma spółki kapitałowej. Jej funkcjonowanie określane jest przez przepisy Kodeksu Spółek Handlowych. Wybór tej spółki jest właściwy dla osób, które planują przedsięwzięcia gospodarcze w większym rozmiarze lub wiążące się z wysokim ryzykiem. Dlaczego? Głównym powodem tego jest ograniczona odpowiedzialność wspólników za zobowiązania spółki. Spółka może […]