Statut spółki zoo

Statut spółki zoo to dokument, który zawiera najważniejsze informację o danym podmiocie. Przedsiębiorstwo w czasie rejestracji, w celu uzyskania wpisu musi w tym dokumencie zawrzeć między innymi przedmiot działalności, liczbę oraz wartość poszczególnych udziałów, wysokość kapitału zakładowego oraz najważniejsze informację dotyczące właścicieli oraz członków zarządu. Wszelkie modyfikacje wprowadzać mogą członkowie zarządu nawet w czasie trwania […]

Prosta spółka akcyjna rejestracja online

Prosta spółka akcyjna to nowa forma działalności. W przypadku P.S.A. zmianie ulegnie sposób składania wniosków w rejestrze przedsiębiorców. Wszystkie wnioski kierowane do sądu rejestrowego należy wnosić wyłącznie przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego. Tym samym składając wniosek do sądu rejestrowego za pośrednictwem systemu, niezbędne załączniki do wniosku udostępniane będą w systemie teleinformatycznym w formie formularzy. Przedmiotowe załączniki […]