Sprzedam spółkę zarejestrowaną w 2015

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest jedną z form działalności gospodarczej. Reguluje ją Kodeks Spółek Handlowych. To jedna z najczęściej otwieranych spółek w naszym kraju. Przedsiębiorcy chętnie decydują się na nią, ponieważ posiada wiele istotnych zalet. Za główną z nich można uznać ograniczona odpowiedzialność wspólników za zobowiązania spółki. Oznacza to, że nie muszą oni ryzykować i […]

Nadzwyczajne zgromadzenie wspólników spółki z o.o.

Wspólnicy w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością pełnią bardzo istotną rolę, zajmują się oni przede wszystkim podejmowaniem najważniejszych dla firmy decyzji w formie uchwał na zwoływanych przez nich zgromadzeniach: zwyczajnym, odbywającym się do sześciu miesięcy po zakończeniu każdego roku obrotowego i nadzwyczajnym. Nadzwyczajne zgromadzenie wspólników spółki z o.o. zwoływane jest przez organy firmy bądź uprawnione osoby w […]