Aktualizacja danych w S24

Należy pamiętać, że wszystkie dane spółki należy aktualizować w KRS. Obecnie można to zrobić przez Internet. Jakie dane można zmienić przy pomocy S24? Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością: – adres, – siedzibę, – kody PKD, – skład zarządu, – skład Rady Nadzorczej, – ustanowienie oddziału spółki, – zmiany dotyczące właścicieli, – zmiany dotyczące kapitału, – likwidacja […]

Zmiana danych spółki w KRS przez Internet

Podobnie jak w przypadku rejestracji organizacji możemy zgłaszając zmiany zgłosić wniosek w postaci elektronicznej. Można to zrobić poprzez specjalny panel do składania wniosków do KRS uruchomiony na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości. Aby móc skorzystać z tej możliwości, trzeba: – dysponować bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu, – wszystkie dokumenty dołączone do wniosku muszą […]