Otwarcie firmy

Wyobrażasz sobie otwarcie firmy bez przechodzenia przez żmudne, czasochłonne i skomplikowane procedury rejestracyjne? Jeżeli nie chcesz przechodzić przez proces wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym lub chcesz szybko zarejestrować firmę, a nie czekać tygodniami na wniosek – zdecyduj się na gotowe spółki na sprzedaż. Podmioty gospodarcze oferowane przez naszą Kancelarię to podmioty, które stanowią idealną alternatywę […]

Złożenie wniosku do CRBR

Złożenie wniosku do CRBR należy do obowiązku osoby uprawnionej do reprezentacji spółki. Nie ma możliwości powierzenia tego obowiązku innym osobom. Zgłoszenie od CRBR składa się w formie elektronicznej na stronie internetowej. Zgłaszane dane powinny odpowiadać rzeczywistości. Zgłoszenie, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym, zawiera oświadczenie osoby zgłaszającej o prawdziwości zgłaszanych informacji. Osoba, […]