Oferta gotowych spółek na sprzedaż w Krakowie

Nasze biuro zajmuje się sprzedażą gotowych spółek od wielu lat. Pomagamy przedsiębiorcom stawiać pierwsze kroki na rynku w sposób bezpieczny oraz profesjonalny. Cenimy sobie to, że coraz więcej osób chce zostać przedsiębiorcą oraz realizować się w zarządzaniu własnym biznesem. Atutem współpracy z naszym biurem jest przede wszystkim zaangażowanie w sprawy Klienta, co sprawia, że zaufanie […]

Elektroniczna aktualizacja danych spółki 2019

Przedsiębiorca prowadzący przedsiębiorstwo w formie spółki, niezależnie od jej formy prawnej, podlega obowiązkowi wpisu do rejestru przedsiębiorców – Krajowego Rejestru Sądowego, z czym ustawa wiąże określone skutki prawne w postaci jawności oraz domniemania prawdziwości wpisanych danych. W toku działalności, na skutek różnych zdarzeń prawnych, dane objęte obowiązkiem wpisu mogą ulegać zmianie, co rodzi obowiązek po […]