Prosta Spółka Akcyjna rejestracja

Aby określić zasady tworzenia i rejestracji spółek wymagane jest pogodzenie interesów ustawodawcy oraz przedsiębiorców, w celu spełnienia wymogów bezpieczeństwa obrotu gospodarczego. Od początku zaznaczyć należy, że otwierając spółkę w nowej formie nie można liczyć na przykłady z ubiegłych lat, bądź doświadczenia innych. Przez początkowy okres czasu przedsiębiorcy, którzy będą otwierać proste spółki akcyjne będą zdani […]

Założenie prostej spółki akcyjnej

Rejestracja nowej formy prawnej, jaką jest Prosta Spółka Akcyjna będzie w większości opierać się na zasadach z poprzednich spółek. Dokonano jednak pewnych zmian z którymi warto się zaznajomić planując w przyszłości otwarcie tego typu działalności. Założenie prostej spółki akcyjnej będzie przebiegało w następujący sposób: 1. Zawarcie umowy spółki- umowa ta powinna zawierać odpowiednie informacje na […]