Sp z o.o. kapitał

Kapitał zakładowy stanowi w każdej formie prawnej podstawę, którą zebrać muszą obligatoryjnie wszyscy wspólnicy, aby przedsiębiorstwo mogło prawidłowo funkcjonować. W zależności od rodzaju spółki wysokość kapitału zakładowego oraz wartość minimalna jednorazowego wkładu mogą się znacznie różnić. Minimalna wysokość kwoty, jaką stanowi w Sp z o.o. kapitał początkowy wynosi 5 tysięcy złotych. Wkłady wniesione w całości […]

Spółka z o.o. kapitał

Kapitał zakładowy to suma wkładów, jaką wnieśli wspólnicy w ramach zakładanego przedsiębiorstwa w formie pieniężnej lub w aportu. Minimalna wartość jaką spółka z o.o. kapitał zakładowy musi pokryć wynosi pięć tysięcy złotych. W spółkach kapitałowych obligatoryjne jest wniesienie kapitału podczas zgłaszania nowo założonego podmiotu gospodarczego do Krajowego Rejestru Sądowego. Cechą charakterystyczną kapitału jest fakt, że […]