Zakładanie prostej spółki akcyjnej krok po kroku

Mimo, iż P.S.A. ma służyć do podejmowania różnorodnych przedsięwzięć gospodarczych, w każdym przypadku jej umowa musi określać: 1. Firmę i siedzibę spółki. 2. Przedmiot działalności spółki. 3. Liczbę, serię i numery akcji, związane z nimi uprzywilejowania, akcjonariuszy obejmujących poszczególne akcje oraz cenę emisyjną akcji. 4. Jeżeli akcjonariusze wnoszą wkłady niepieniężne – przedmiot tych wkładów, akcje […]

Minimalny kapitał zakładowy Prostej Spółki Akcyjnej

Od 1 marca 2020 roku zacznie obowiązywać nowelizacja Kodeksu Spółek Handlowych, wprowadzająca do obrotu prawnego nowy typ spółki kapitałowej, tj. prostej spółki akcyjnej. Spółka ta ma łączyć cechy spółek z ograniczoną odpowiedzialnością z zaletami spółki akcyjnej. Znacznie uproszczona została procedura rejestracji w porównaniu z klasyczna spółką akcyjną. Aktem założycielskim P.S.A. będzie umowa spółki. Umowa będzie […]