Prosta spółka akcyjna Kraków

Prosta spółka akcyjna Kraków to nowa forma prawna, która ma ułatwić rozwój start-upów poprzez uproszczenie i elektronizację procedur, również w zakresie ich rejestracji. Wykorzystanie zalet nowej formy prawnej, która ma łączyć cechy spółki z o.o. z zaletami spółki akcyjnej będzie możliwe tylko wówczas, gdy zostaną wprowadzone odpowiednie rozwiązania dopasowane do specyfiki tej formy. Prosta spółka […]

Dokumenty aktualizacyjne do KRS

Aktualizacja danych może być przeprowadzona na różne sposoby, jednak dokonanie tego, to obowiązek każdego właściciela działalności. Formy składania wniosku: – elektronicznie (tylko, jeżeli spółka była zakładana w formie elektronicznej, a nie papierowej), – listownie, – w biurze podawczym sądu rejonowego. Wszystkie potrzebne dokumenty aktualizacyjne do KRS: 1. Wniosek o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców KRS […]