Jak otworzyć oddział zagranicznej firmy na terenie Polski jak założyć?

Oddział firmy w Polsce? Jak otworzyć oddział zagranicznej firmy na terenie Polski jak założyć? O czym należy pamiętać? Warto zwrócić szczególną uwagę na fakt, że oddział przedsiębiorcy zagranicznego w Polsce nie posiada odrębnej osobowości prawnej. Skutkuje to tym, że przedsiębiorca zagraniczny jest podmiotem wszelkich praw i obowiązków wynikających z czynności podejmowanych przez oddział. Rachunkowość podmiotu […]

Zmiana danych w KRS elektronicznie 2019

Kogo dotyczy zmiana danych w KRS elektronicznie 2019? Kto zobowiązany jest do aktualizacji zmian w rejestrze KRS? Wpis do Krajowego Rejestru Sądowego jest obowiązkiem firm rejestrowanych m.in. w formie spółek. KRS prowadzi rejestr przedsiębiorców, który zawiera najważniejsze informacje dotyczące podmiotów funkcjonujących na rynku. Możemy w nim znaleźć takie dane, jak: – status prawny zarejestrowanego podmiotu […]