Nadzwyczajne zgromadzenie wspólników spółki z o.o.

Wspólnicy w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością pełnią bardzo istotną rolę, zajmują się oni przede wszystkim podejmowaniem najważniejszych dla firmy decyzji w formie uchwał na zwoływanych przez nich zgromadzeniach: zwyczajnym, odbywającym się do sześciu miesięcy po zakończeniu każdego roku obrotowego i nadzwyczajnym. Nadzwyczajne zgromadzenie wspólników spółki z o.o. zwoływane jest przez organy firmy bądź uprawnione osoby w […]

Procedura założenia spółki z o.o.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (sp. z o.o) utworzona może być przez jedną lub więcej osób. W zarządzie takiej spółki mogą zasiadać tylko osoby fizyczne. Cechą spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest przede wszystkim brak odpowiedzialności wspólników za zobowiązania spółki. Jednak istnieją okoliczności, w których zarząd może być pociągnięty do odpowiedzialności. Procedura założenia spółki z o.o wiąże […]