Spółka z o.o. kapitał

Kapitał zakładowy to suma wkładów, jaką wnieśli wspólnicy w ramach zakładanego przedsiębiorstwa w formie pieniężnej lub w aportu. Minimalna wartość jaką spółka z o.o. kapitał zakładowy musi pokryć wynosi pięć tysięcy złotych. W spółkach kapitałowych obligatoryjne jest wniesienie kapitału podczas zgłaszania nowo założonego podmiotu gospodarczego do Krajowego Rejestru Sądowego. Cechą charakterystyczną kapitału jest fakt, że […]

Plusy i minusy spółki z o.o.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością to forma prawna, która może zostać założona przez jedną lub więcej osób fizycznych/prawnych, jak i także przez jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. Jej minimalny kapitał zakładowy wynosi co najmniej 5 tysięcy złotych. Umowę zawrzeć można poprzez podpisanie aktu notarialnego lub za pomocą systemu teleinformatycznego, w trybie S24. Najczęściej wymieniane plusy i […]