Jak się składa oświadczenie do CRBR?

Zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu od 13 października 2019 roku nowo zakładane spółki, a do kwietnia 2020 roku wszystkie spółki zarejestrowane już wcześniej, będą miały obowiązek zgłaszania informacji o swoich beneficjentach rzeczywistych do nowo powstałego Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych. Minister Finansów będzie organem właściwym dla rejestru prowadzonego w formie systemu […]

Pomoc w wyborze numerów PKD

Podczas przystępowania do procedury rejestracji podmiotu gospodarczego przedsiębiorca ma obowiązek dokonania wyboru kodów PKD, które określać będą zakres prowadzonej przez niego działalności. Skrót PKD oznacza Polska Klasyfikacja Działalności. Jest to pięciocyfrowy kod, który należy wpisać we wniosku do KRS podczas zakładania spółki. Nie ma określonej maksymalnej liczby numerów, na które przedsiębiorca może się zdecydować. Przepisy […]