Odpowiedzialność prezesa w spółce z o.o.

W dzisiejszych czasach wiele przedsiębiorców decydujących się na prowadzenie działalności, wybiera opcję założenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Głównym atutem tego rozwiązania jest jak zresztą sama nazwa wskazuje – ograniczona odpowiedzialność wspólników. Nie odpowiadają oni finansowo za zobowiązania spółki. Oczywiście są także sytuacje, w których przedsiębiorcy zostają pociągnięci do odpowiedzialności. Przykładem jest moment oczekiwania od chwili […]