Zmiana danych spółki w KRS przez Internet

Podobnie jak w przypadku rejestracji organizacji możemy zgłaszając zmiany zgłosić wniosek w postaci elektronicznej. Można to zrobić poprzez specjalny panel do składania wniosków do KRS uruchomiony na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości. Aby móc skorzystać z tej możliwości, trzeba: – dysponować bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu, – wszystkie dokumenty dołączone do wniosku muszą […]

Pomoc w likwidacji spółek

Likwidacja spółki oznacza definitywny koniec prowadzenia jej działalności i wymaga często długotrwałego procesu i dopełnienia wielu procedur. Złożony proces likwidacji, powinien być przeprowadzony przez członków zarządu danej firmy lub najlepiej profesjonalistów, dlatego nasza firma oferuje pomoc w likwidacji spółek. Poprawne przeprowadzenie rozwiązania spółki wymaga podjęcia następujących kroków: 1. Otwarcie likwidacji i przygotowanie odpowiednich dokumentów związanych […]