Zmiana danych w KRS elektronicznie 2019

Kogo dotyczy zmiana danych w KRS elektronicznie 2019? Kto zobowiązany jest do aktualizacji zmian w rejestrze KRS? Wpis do Krajowego Rejestru Sądowego jest obowiązkiem firm rejestrowanych m.in. w formie spółek. KRS prowadzi rejestr przedsiębiorców, który zawiera najważniejsze informacje dotyczące podmiotów funkcjonujących na rynku. Możemy w nim znaleźć takie dane, jak: – status prawny zarejestrowanego podmiotu […]

Otwarcie oddziału zagranicznej firmy w Polsce pomoc

Czy w procedurze jaką jest otwarcie oddziału zagranicznej firmy w Polsce pomoc specjalistów jest konieczna? Zawiłości prawne oraz wiele zasad i ograniczeń związanych z funkcjonowaniem oddziału sprawia, że planując otwarcie oddziału warto zwrócić się do ekspertów z zakresu prawa gospodarczego. Proces rejestracji oddziału firmy wymaga uzyskania wpisu w KRS. Do wniosku KRS-10 należy dołączyć: – […]