Udział w spółce

Początkujący przedsiębiorcy często nie zdają sobie sprawy z tego, czym tak w sumie jest udział w spółce oraz czy jego status oraz miejsce w podmiocie gospodarczym jest istotne. Okazuje się, że niezbędne do utworzenia i prowadzenia przedsiębiorstwa jest posiadanie udziałów. Wspólnicy wnoszą do firmy tak zwane wkłady, których suma pieniężna równa się kapitałowi zakładowemu. Posiadanie […]

Elektroniczna aktualizacja danych spółki z o.o.

Już od kilku lat istnieje elektroniczna aktualizacja danych spółki z o.o., która umożliwia zmianę danych jednostki w trybie S24, a więc przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego. Zasady zmiany danych adresowych spółki utworzonej za pośrednictwem systemu S24 są analogiczne jak w przypadku spółki tradycyjnej. Ułatwienie jest jednak duże, ponieważ uchwały o zmianie siedziby nie trzeba zawrzeć u […]