Nowe spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wzbudza zainteresowanie osób chcących prowadzić własny biznes, ponieważ wspólnicy odpowiadają za zobowiązania spółki w sposób ograniczony. Nie muszą oni obawiać się tego, że w przypadku zadłużenia spółki stracą swój prywatny majątek. Ta forma spółki może zostać założona przez jedną lub więcej osób zwanych wspólnikami. Istotne jest to, że ten podmiot nie […]

Gotowe założone spółki z o.o.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością należy do grona spółek kapitałowych regulowanych przepisami Kodeksu Spółek Handlowych. Tego rodzaju forma prawna może zostać utworzona zarówno przez jedną osobę jak i więcej, w każdym prawnie dopuszczalnym celu. Spółka z o.o. posiada osobowość prawną. Wspólnicy zobowiązani są do wniesienia kapitału zakładowego w trakcie procesu rejestracji spółki. Umowa spółki z o.o. […]