Spółki zarejestrowane pod dotacje

Dotacje unijne bardzo często stanowią jedyne źródło rozwoju zwłaszcza w przypadku rozpoczynania działalności na rynku. Nowopowstałe firmy zazwyczaj generują niewielki zysk, niewystarczający do tego, aby przeznaczyć go na inwestycje. Dodatkowo, jako iż posiadają niewielką zdolność kredytową, ich szanse na pozyskanie kredytu są raczej nikłe, gdyż większość banków nie weźmie na siebie ryzyka utraty zainwestowanego kapitału. […]

Zmiany w procedurze zakładania spółki S24

Trwają prace nad projektem zmiany ustawy dotyczącej rejestracji spółek przez Internet. System stale jest udoskonalany, podejmowane są próby zwiększenia bezpieczeństwa danych oraz zoptymalizowania systemu. Główne zmiany w procedurze zakładania spółki S24, których wkrótce możemy się spodziewać dotyczą zwiększenia wymogów dotyczących podpisu elektronicznego. Do niedawna wystarczył zwykły e-podpis co niestety okazało się sprzyjać próbom oszustw. Zdarzały […]