Jednoosobowa spółka zoo

Jednoosobowa spółka zoo jest podmiotem kapitałowym, którego wszystkie udziały należą do jednego wspólnika. Utworzyć firmę, w której jest tylko jeden właściciel można na mocy aktu założycielskiego sporządzonego przez wspólnika, a nie umowy jak jest to w przypadku spółek wieloosobowych. Do zalet tego typu rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej zaliczyć należy między innymi swobodę w podejmowaniu decyzji […]

Sp z o.o. kapitał

Kapitał zakładowy stanowi w każdej formie prawnej podstawę, którą zebrać muszą obligatoryjnie wszyscy wspólnicy, aby przedsiębiorstwo mogło prawidłowo funkcjonować. W zależności od rodzaju spółki wysokość kapitału zakładowego oraz wartość minimalna jednorazowego wkładu mogą się znacznie różnić. Minimalna wysokość kwoty, jaką stanowi w Sp z o.o. kapitał początkowy wynosi 5 tysięcy złotych. Wkłady wniesione w całości […]