Zakładanie spółek w Gorzowie Wielkopolskim

Prowadzenie własnej firmy to wielkie osiągnięcie dla przedsiębiorcy, umożliwiające realizację określonego celu. Niestety, pomimo zalet to dla właściciela także duża odpowiedzialność. Już na początku wnioskodawca musi sporządzić wiele dokumentów, które umożliwiają uzyskanie wpisu m.in. do Krajowego Rejestru Sądowego. Dokumenty rejestracyjne składane mogą zostać w formie tradycyjnej lub elektronicznej. Bez względu jednak na formę sporządzania pism […]

Rejestracja spółek warmińsko-mazurskie

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest kapitałową spółką handlową, posiadającą osobowość prawną. Może być utworzona przez jednego bądź więcej wspólników, jednak nie może być zawiązana wyłącznie przez inną jednoosobową spółkę z o.o. Jej założycielami mogą być osoby fizyczne, albo osoby prawne, bez względu na obywatelstwo i miejsce siedziby. Do założenia podmiotu gospodarczego wymagany jest kapitał zakładowy […]