Rejestracja spółek Opole

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością może być utworzona przez jedną albo więcej osób w każdym celu prawnie dozwolonym. Wpis spółki z o.o. do Krajowego Rejestru Sądowego następuje na podstawie wniosku. Wniosek o wpis należy złożyć na urzędowym formularzu. Składany formularz wniosku należy wypełnić w języku polskim, czytelnie, komputerowo lub ręcznie, wielkimi, drukowanymi literami. Dokumenty na podstawie […]

Proste spółki akcyjne rejestracja przez internet

Istnieją dwa sposoby zawarcia umowy Prostej Spółki Akcyjnej: w formie aktu notarialnego, przy wykorzystaniu wzorca umowy tj. poprzez wypełnienie formularza udostępnionego w systemie teleinformatycznym i opatrzenie umowy podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym. Od 1 marca 2020 r. nie tylko będziemy mogli stworzyć Prostą Spółkę Akcyjną. Zmianie ulegnie również sposób składania wniosków w rejestrze przedsiębiorców. Od […]