Oddział firmy zagranicznej na terenie Polski

Firmy zagraniczne rozwijając swoją działalność, bardzo często decydują się na otwarcie oddziałów swojej firmy w innym kraju. Polska jest krajem otwartym na tworzenie tego typu oddziałów, ale nie pozostawia właścicielom zagranicznym, w tej kwestii wolnej ręki. Oddział firmy zagranicznej na terenie Polski, który ma zostać utworzony jest objęty specjalnym nadzorem ze strony naszego państwa. Otwarcie […]

Adres w umowie spółki

Określenie siedziby spółki jest obowiązkowym elementem podczas rejestracji podmiotu gospodarczego. Według Kodeksu Cywilnego siedzibą osoby prawnej nazywana jest miejscowość, w której siedzibę ma organ zarządzający. Miejscowość to określony teren zabudowany i zamieszkany przez ludność. Siedzibę przedsiębiorstwa nie powinno się mylić z adresem, ponieważ w drugim przypadku mowa jest o konkretnej ulicy czy numerze budynku. Adres […]