Udział w spółce

Początkujący przedsiębiorcy często nie zdają sobie sprawy z tego, czym tak w sumie jest udział w spółce oraz czy jego status oraz miejsce w podmiocie gospodarczym jest istotne. Okazuje się, że niezbędne do utworzenia i prowadzenia przedsiębiorstwa jest posiadanie udziałów. Wspólnicy wnoszą do firmy tak zwane wkłady, których suma pieniężna równa się kapitałowi zakładowemu. Posiadanie […]

Zmiana umowy spółki z o.o.

Zmieniając adres siedziby, podnosząc kapitał zakładowy czy zmieniając przedmiot działalności spółki Kodeks Spółek nakłada na wspólników obowiązek potwierdzenia zaistniałej zmiany odpowiednią uchwałą i złożenia formularza do Krajowego Rejestru Sądowego za pośrednictwem systemu S24, jeżeli w takim samym trybie rejestrowany był podmiot gospodarczy, albo z udziałem notariusza. Podczas głosowania odnośnie wprowadzanego przekształcenia uchwała wymaga większości 2/3 […]