Rejestracja spółek wielkopolskie

Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością można zarejestrować w sposób tradycyjny lub elektroniczny. Sposób tradycyjny jest znany wszystkim przedsiębiorcom, ponieważ polega na wypełnieniu wszystkich dokumentów i dostarczeniu ich do odpowiednich urzędów w ściśle określonych terminach. Następnie przedsiębiorca zmuszony jest do czekania na decyzję, a w razie popełnienia błędu w dokumentacji do poprawienia go. Proces ten jest bardzo […]

Zakładanie spółek w Łodzi

Niektórzy z Państwa pytają o zakładanie spółek w Łodzi, ponieważ siedziba naszej firmy znajduje się np. w Krakowie. Procedura rejestracji przedsiębiorstwa może jednak odbyć się bez obowiązku stawienia się obydwu stron w danym miejscu. Transakcja przeprowadzona może być zdalnie, a więc nie wymagane jest od Klienta odbywanie podróży w celu dopełnienia formalności. Bez względu czy […]