Jak się zawiesza działalność spółki?

Czy wiesz w jaki sposób przeprowadza się proces zawieszenia spółki? Czy wiesz jakie kroki należy podjąć? Otóż jak się okazuje, przedsiębiorca, który planuje zawieszenie swojej działalności, może to zrobić na okres 30 dni do 24 miesięcy, ale pod warunkiem, iż nie zatrudnia żadnego pracownika. Okres zawieszenia spółki rozpoczyna się od dnia, który został wskazany we […]

Pomoc w wyborze numerów PKD

Podczas przystępowania do procedury rejestracji podmiotu gospodarczego przedsiębiorca ma obowiązek dokonania wyboru kodów PKD, które określać będą zakres prowadzonej przez niego działalności. Skrót PKD oznacza Polska Klasyfikacja Działalności. Jest to pięciocyfrowy kod, który należy wpisać we wniosku do KRS podczas zakładania spółki. Nie ma określonej maksymalnej liczby numerów, na które przedsiębiorca może się zdecydować. Przepisy […]