Akt notarialny spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Założenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wiąże się z wieloma czynnościami i opłatami. Mimo że, nie brzmi to zachęcająco, to ta forma jest bardzo dobra do prowadzenia działalności gospodarczej. Jej główną zaletą jest ograniczona odpowiedzialność wspólników do wysokości posiadanych udziałów. Taka zależność nie tylko zmniejsza ryzyko zaangażowania się w przedsięwzięcie, lecz także umożliwia pozyskanie większego kapitału poprzez emisję udziałów.

Podczas zakładania tej formy najważniejszą czynnością jest spisanie umowy spółki, która musi mieć postać notarialną. Akt notarialny spółki z ograniczoną odpowiedzialnością stanowi podstawę jej działalności i ustala najważniejsze postanowienia dotyczące jej funkcjonowania. Następnym etapem założenia tej spółki jest zebranie kapitału zakładowego, którego minimalna wysokość ustalona jest przez Kodeks Spółek Handlowych. Akt notarialny spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz zebrany kapitał początkowy są podstawą rejestracji w KRS. W tym celu należy we właściwym Sądzie Rejestrowym złożyć wniosek o wpis wraz z załącznikami i uiścić opłaty sądowe.