Aktualizacja danych w KRS elektronicznie

Aktualizacja danych w KRS elektronicznie nie jest opcją, z którym korzystać może każdy właściciel firmy podlegającej wpisowi do rejestru. Tylko część przedsiębiorców ma taką szansę. Nie muszą oni zabiegać o to aby zyskać taką możliwość. Wystarczy, że podczas zakładania spółki zdecyduje się na przeprowadzenie procedury rejestracji przez internet. Aktualizacja danych w KRS elektronicznie jest opcją, z której korzystać mogą tylko i wyłącznie właściciele tych spółek, które zostały założone w systemie s24.

Spółki mają obowiązek zgłaszać takie zmiany jak:

– obniżanie i podwyższanie zakładowego,
– zmiana członków zarządu spółki,
– zmiana zakresu działalności PKD,
– sprzedaż udziałów,
– zmiana informacji o ilości udziałów, jaką może mieć wspólnik,
– oznaczenie organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu.

Zmiany należy zgłaszać do 7 dni od zdarzenia uzasadniającego dokonanie wpisu.

Jeżeli interesuje Państwa aktualizacja danych w KRS elektronicznie zachęcamy do rejestracji spółki przez internet.