Aktualizacja danych spółki w KRS

Zajmujemy się sporządzaniem i składaniem dokumentów w celu zaktualizowania danych spółki w KRS.

Aktualizacja danych spółki w KRS

• uzgadniamy z klientem szczegóły dokumentacji aktualizacyjnej i zakres zmian
• sporządzamy wymaganą dokumentację
• wprowadzamy zmiany w treści umowy, w razie konieczności organizujemy spotkanie z notariuszem
• pomagamy założyć konto w odpowiednim systemie
wypełniamy wszystkie formularze oraz wysyłamy dokumentację do KRS
• monitorujemy proces aktualizowania danych przez rejestr

Aktualizujemy dane w zakresie m.in. adresu spółki, danych członków zarządu, danych wspólników, PKD spółki.

Poprawa błędów we wniosku o aktualizację danych KRS

• poprawienie błędnie sporządzonej dokumentacji
• uzupełnienie brakujących pism, załączników
• ponowne złożenie wniosku i pisma o zwrot uiszczonych wcześniej opłat od wniosku
Każdy przedsiębiorca jest zobowiązany do zadbania o to, by dane w Krajowym Rejestrze Sądowym były zgodne ze stanem rzeczywistym. Oferujemy pomoc w aktualizacji danych spółki w KRS. Załatwiamy wszystkie formalności w imieniu Klienta.
Nie ma już możliwości aktualizowania danych w KRS przy wykorzystaniu wniosków w formie papierowej, każda aktualizacja musi być dokonywana elektronicznie.
Formularz na nowej stronie głównej
Zamów rozmowę
Oddzwonimy!
Zamów rozmowę z naszym konsultantem
Nasz konsultant skontaktuje się najszybciej jak to możliwe