AKTUALIZACJA DANYCH W KRS


Czy wiesz, że w Nowym Ładzie, spółka z o.o. nadal będzie najkorzystniejszą formą prowadzenia działalności? Dzięki zastosowaniu odpowiednich zapisów w umowie możesz nie płacić dodatkowej 9% składki zdrowotnej od wynagrodzenia wspólnika .

Zapraszamy do skorzystania z naszej usługi rejestracji spółki z opcją ominięcia składki lub usługi wprowadzania odpowiednich zmian w umowie spółki funkcyjnego już podmiotu.

Każdy przedsiębiorca jest zobowiązany do zadbania o to, by dane w Krajowym Rejestrze Sądowym były zgodne ze stanem rzeczywistym. Oferujemy pomoc w aktualizacji danych spółki w KRS. Załatwiamy wszystkie formalności w imieniu Klienta.

UWAGA!

Nie ma już możliwości aktualizowania danych w KRS przy wykorzystaniu wniosków w formie papierowej, każda aktualizacja musi być dokonywana elektronicznie.

Aktualizacja danych KRS:

– uzgadniamy z klientem szczegóły dokumentacji aktualizacyjnej,
– sporządzamy wymaganą dokumentację
– wypełniamy wszystkie formularze
– wysyłamy dokumentację w imieniu klienta do KRS
– monitorujemy proces aktualizowania danych przez rejestr

Nasza firma zajmie się przygotowaniem dokumentów oraz wysłaniem wszystkich wniosków koniecznych do zaktualizowania danych Państwa firmy w KRS

Aktualizujemy dane w zakresie m.in. adresu spółki, danych członków zarządu, danych wspólników, PKD spółki.

Solidna pomoc – aktualizacja danych spółki w KRS.

W razie jakichkolwiek pytań pytań lub zainteresowania naszą ofertą, prosimy o kontakt.

 

Jeśli składaki już Państwo wniosek o aktualizację danych spółki w KRS, który spotkał się z odmową lub wezwaniem do poprawienia błędów, możemy zaoferować:

– poprawienie błędnie sporządzonej dokumentacji,
– uzupełnienie brakujących pism, załączników,
– ponowne złożenie wniosku i pisma o zwrot uiszczonych wcześniej opłat od wniosku.