CIT w 2017 roku

Stawka podatku dochodowego od osób prawnych – CIT w 2017 roku uległa zmianie. Od 1 stycznia tego roku małych podatników, czyli przedsiębiorstw, które osiągają przychody ze sprzedaży (wraz z należnym podatkiem od towarów i usług) nie wyższe niż równowartość 1,2 mln euro obowiązuje niższa stawka podatku w wysokości 15%. Pozostali podatnicy nadal muszą płacić podatek dochodowy w wysokości 19%.

Celem zmiany podatku CIT w 2017 roku jest wspieranie rozwoju małych firm, dla których wysokie podatki są przeszkodą. Dzięki płaceniu CITu w niższej stawce mniejsze firmy mają stać się bardziej konkurencyjne w stosunku do dużych przedsiębiorstw.

Preferencyjna stawka podatku dochodowego od osób prawnych dotyczy również nowych firm, jednak z ograniczeniami przewidzianymi w przepisach. Przedsiębiorstwa, które powstały w wyniku działań restrukturyzacyjnych np. podziału firmy nie mogą korzystać z 15% stawki. Przepisy te zostały wprowadzone, po to, by firmy sztucznie nie dostosowywały swoich rozmiarów w celu korzystania z niższej stawki podatku.