Działalność jednoosobowa

Jednoosobowa działalność gospodarcza to najpopularniejsza forma prawna prowadzenia przedsiębiorstwa. Do zalet firmy jednoosobowej zaliczyć można niskie koszty, szybkość i prostota w przypadku rejestracji takiego biznesu, uproszczona forma ewidencji, możliwość wyboru opodatkowania, a także brak progu kapitału założycielskiego.

Chcąc założyć jednoosobową działalność przedsiębiorca może zdecydować się na samodzielne uzyskanie wpisu wypełniając formularz i składając do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub dokonać zakupu gotowego podmiotu gospodarczego.

W przypadku formy opłacania podatku osoba fizyczna może wybrać opłacanie należności finansowych na zasadach ogólnych według skali podatkowej, liniowo, w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych lub w niektórych przypadkach, jeżeli przedsiębiorca spełnia określone warunki na podstawie karty podatkowej.

Podczas rejestracji firmy wnioskodawca składając deklaracje i dokumenty do CEIDG automatycznie zostanie zgłoszony jako płatnik do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w celu dokonywania opłat składek.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *