Jak przebiega rejestracja spółki z o.o.

Coraz więcej osób decyduje się na założenie własnego biznesu, zamiast pracy na etacie. W związku z tym pojawiają się pytania typu ” jak przebiega rejestracja spółki z o.o.” czy “jak założyć spółkę z o.o.” 
 
Spółka z ograniczona odpowiedzialnością jest bardzo często wybieraną formą działalności gospodarczej. Nie bez powodu. Ograniczona odpowiedzialność majątkowa wspólników oraz stosunkowo niskie koszty założenia wpływają na jej atrakcyjność. 
 
Odpowiedź na pytanie ” Jak przebiega rejestracja spółki z o.o.” jest następująca. Na początku należy sporządzić umowę spółki w formie aktu notarialnego. Kolejnym etapem jest zebranie kapitału zakładowego, który minimalnie musi wynosić 5000 złotych. Posiadając umowę spółki i zebrany kapitał można przystąpić do najważniejszej sprawy – rejestracji w KRS. Dokonuje się jej poprzez złożenie wniosku o wpis wraz z załącznikami oraz pokrycie opłat sądowych. Po jej dokonaniu spółka zostaje wpisana do Rejestru Przedsiębiorców i otrzymuje osobowość prawną. Potem można zająć się działaniami dotyczącymi nadania NIP-u i REGON-u oraz zgłoszeniem do ubezpieczeń społecznych.