Jak się składa oświadczenie do CRBR?

Zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu od 13 października 2019 roku nowo zakładane spółki, a do kwietnia 2020 roku wszystkie spółki zarejestrowane już wcześniej, będą miały obowiązek zgłaszania informacji o swoich beneficjentach rzeczywistych do nowo powstałego Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych.

Minister Finansów będzie organem właściwym dla rejestru prowadzonego w formie systemu teleinformatycznego. Osoby uprawnione do reprezentacji spółek zobowiązanych do zgłoszenia beneficjentów rzeczywistych do rejestru dokonują zgłoszenia pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe oświadczenie.

Jak się składa oświadczenie do CRBR?
Oświadczenie należy zgłosić przez stronę ministerstwa. Formularz jest już przygotowany i wystarczy go wypełnić i opatrzyć podpisem elektronicznym.
Złożenie e-podpisu jest konieczne i nie ma możliwości pominięcia tej czynności.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.