Jak się zawiesza działalność spółki?

Czy wiesz w jaki sposób przeprowadza się proces zawieszenia spółki?

Czy wiesz jakie kroki należy podjąć?

Otóż jak się okazuje, przedsiębiorca, który planuje zawieszenie swojej działalności, może to zrobić na okres 30 dni do 24 miesięcy, ale pod warunkiem, iż nie zatrudnia żadnego pracownika.

Okres zawieszenia spółki rozpoczyna się od dnia, który został wskazany we wniosku o wpis informacji o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej, aczkolwiek nie może to być dzień poprzedzający złożenie wniosku. Zawieszenie trwa do daty wskazanej we wniosku.

UWAGA!

Jeśli przedsiębiorca zatrudnia jakąkolwiek osobę w ramach stosunku pracy, nie ma możliwości zawieszenia przez niego działalności gospodarczej. W sytuacji, kiedy przedsiębiorca współpracuje z osobami w ramach innego stosunku niż umowa o pracę, nie ma przeszkód, aby ową procedurę podjąć.

W czasie zawieszenia przedsiębiorca nie może prowadzić działalności gospodarczej. Oznacza to nic innego, jak to, że w trakcie zawieszenia dana spółka w zawieszeniu, nie ma możliwości osiągania przychodów z tytułu pozarolniczej działalności gospodarczej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Call Now Button