Jak utworzyć profil zaufany ePUAP?

Jeszcze do niedawna, aby założyć spółkę przez Internet nie trzeba było dopełniać żadnych dodatkowych czynności, a całą procedurę można było przeprowadzić bez wychodzenia z domu, bez żadnych wcześniejszych przygotowań. Niestety z uwagi na zdarzające się sytuacje nieuprawnionego wykorzystywania danych do rejestracji spółki, wkrótce przepisy zostaną zaostrzone.

Kiedy tylko projekt zmiany ustawy zostanie zatwierdzony, polscy przedsiębiorcy stracą możliwość zakładania firmy w systemie online przy wykorzystywaniu zwykłego e-podpisu i będą musieli zapewnić sobie wcześniej zaufany profil ePUAP.

Jak utworzyć profil zaufany ePUAP?

Należy założyć konto w systemie na jedynej z ministerialnych stron www (www.epuap.gov.pl) oraz złożyć elektroniczny wniosek o utworzenie profilu. W dalszej kolejności należy udać się do dowolnego urzędu (Urzędu Miasta i Gminy, Starostwa Powiatowego, Urzędu Skarbowego itd.) w celu potwierdzenia danych wpisanych do formularza oraz umożliwienia zweryfikowania naszej tożsamości.