Jaka spółkę najlepiej założyć?

Wybór formy prowadzenia działalności to jedna z najważniejszych decyzji jakie podjąć musi przedsiębiorca. Od niej zależeć będzie m.in. odpowiedzialność majątkowa, sposób rozliczania podatku czy podział zysków.

Każda spółka posiada wady i zalety dlatego warto rozważyć aspekty prawne, wpływające na jej funkcjonowanie. Ogólny podział podmiotów gospodarczych różnicuje się na spółki osobowe (cywilne, jawne, partnerskie i komandytowe), w których duże znaczenie ma osoba wspólnika. Przysługują mu szerokie osobiste prawa i uprawnienia, może działać za spółkę i ją reprezentować oraz kapitałowe (akcyjne i z ograniczoną odpowiedzialnością), gdzie większe znaczenie ma majątek spółki, a sama działalność jest odrębnym bytem.

Od przedsiębiorcy zależy jaka forma prawna będzie najlepsza – wszystko zależy od potrzeb właściciela np. czy chce ponosić ryzyko odpowiedzialności za majątek, czy woli prowadzić biznes samodzielnie, a może wspólnie?

W przypadku jednoosobowej działalności księgowość może być uproszczona i koszty prowadzenia niskie, ale właściciel prowadzi ją w pojedynkę, więc wszystkie zadania wykonuje samodzielnie, za to na przykład spółka komandytowa jest tania w utrzymaniu i sposób ewidencji może także być uproszczony, ale odpowiedzialność komplementariusza jest pełna w przypadku zobowiązania.