Jednoosobowa działalność gospodarcza wady i zalety

Jednoosobowa działalność gospodarcza to najprostsza forma prawna prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce. Jest ona bardzo popularna, wśród osób rozpoczynających prowadzenie własnego biznesu, gdyż posiada wiele zalet, a jej prowadzenie nie jest skomplikowane. Jednoosobową działalność gospodarczą rejestruje się w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Dokonać rejestracji można w Urzędzie Miasta bądź Urzędzie Gminy lub przez Internet.

Jednoosobowa działalność gospodarcza wady i zalety – sprawdź poniżej!

Do zalet zaliczamy:
– całkowicie bezpłatną rejestrację,
– łatwe otwarcie oraz zamknięcie działalności,
– brak konieczności posiadania określonej kwoty pieniężnej, która umożliwi otwarcie firmy w tej formie,
– możliwość prowadzenia uproszczonej księgowości.

Do wad zaliczamy:
– pełną odpowiedzialność przedsiębiorcy za zobowiązania powstałe podczas prowadzenia działalności,
– konieczność opłacania składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
– możliwość prowadzenia działalności tylko przez jedną osobę.