Nowe spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wzbudza zainteresowanie osób chcących prowadzić własny biznes, ponieważ wspólnicy odpowiadają za zobowiązania spółki w sposób ograniczony. Nie muszą oni obawiać się tego, że w przypadku zadłużenia spółki stracą swój prywatny majątek. Ta forma spółki może zostać założona przez jedną lub więcej osób zwanych wspólnikami. Istotne jest to, że ten podmiot nie może zostać założony przez inną jednoosobową spółkę z o.o..

Spółka z o.o. należy do grona spółek handlowych, których funkcjonowanie regulowane jest przez przepisy Kodeksu Spółek Handlowych. Wspólnicy mają obowiązek prowadzenia księgowości w formie pełnej, co często w praktyce związane jest ze współpracą z biurem rachunkowym. Ten sposób księgowości zobowiązuje do posiadania wiedzy na temat obowiązujących przepisów prawnych.

Wiele osób chce kupić spółkę, aby przyspieszyć czas wejścia na rynek. Oferujemy nowe spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, które posiadają kompletną dokumentację umożliwiającą prowadzenie firmy w jeden dzień. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami dostępnych spółek w sprzedaży!