Opłaty notarialne przy rejestracji spółki z o.o.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wymaga zawarcia umowy w formie aktu notarialnego pod rygorem nieważności. To z kolei wiążę się z koniecznością skorzystania z usług notariusza, co niestety bezpośrednio przyczynia się do obowiązku zapłaty taksy notarialnej.

Opłaty notarialne przy rejestracji spółki z o.o. zależą od wysokości kapitału zakładowego. Wynoszą one odpowiednio:
– kapitał zakładowy równy 5000 zł – 160 zł,
– powyżej 5 000 zł do 10 000 zł – 160 zł + 3% od nadwyżki 5 000 zł,
– powyżej 10 000 zł do 30 000 zł – 310 zł + 2% od nadwyżki 10 000 zł,
– powyżej 30 000 zł do 60 000 zł – 710 zł + 1% od nadwyżki 30 000 zł,
– powyżej 60 000 zł do 1 000 000 zł – 1 010 zł + 0,4% od nadwyżki 60 000 zł;
– powyżej 1 000 000 zł do 2 000 000 zł – 4 770 zł + 0,2% od nadwyżki 1 000 000 zł.
Należy również pamiętać o kosztach związanych z usługa notariusza, która ustalana jest indywidulanie przez każdego notariusza.

Koszty notarialne można pominąć decydując się założyć swoja spółkę online. Niestety w ten sposób pozbawimy się możliwości wprowadzenia do jej umowy postanowień szczegółowych, które są bardzo ważne zwłaszcza jeżeli prowadzimy spółkę z kilkoma wspólnikami. Dodatkowe zagadnienia zawarte w umowie pomagają bowiem w rozwiązywaniu konfliktów i nieporozumień.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *