Pełne założenie spółek zoo

Zakładanie spółki z o.o. wydaje się czynnością trudną. Wiąże się ona z dużą ilością formalności, lecz przy dobrym zorganizowaniu i zdobyciu kluczowych informacji łatwo można ją zrealizować w szybki i przystępny sposób. Rejestrację można przeprowadzić metodą tradycyjną, która wiąże się z obowiązkiem wizyty u notariusza lub metodą elektroniczną (przez system S24).

Tradycyjne, pełne założenie spółek zoo powinieneś rozpocząć od sporządzenia umowy spółki oraz od złożenia wniosku do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS). Zawrzyj w nim dane zarówno te podstawowe jak nazwa, siedziba czy adres spółki, ale również wysokość kapitału zakładu czy przedmiot działalności. Obligatoryjne jest również dostarczenie oświadczenia wszystkich członków zarządu zawiadamiające o wpłynięciu funduszy na pokrycie kapitału zakładowego,  jak i umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Do założenia spółki konieczna będzie również wizyta w Urzędzie Skarbowym, w celu uzyskania numeru NIP, w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych oraz Głównym Urzędzie Statystycznym, gdzie otrzymasz REGON. Po wykonaniu wszystkich czynności musisz zdecydować o tym, kto będzie prowadził księgowość Twojej firmy.