Procedura założenia spółki z o.o.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (sp. z o.o) utworzona może być przez jedną lub więcej osób. W zarządzie takiej spółki mogą zasiadać tylko osoby fizyczne. Cechą spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest przede wszystkim brak odpowiedzialności wspólników za zobowiązania spółki. Jednak istnieją okoliczności, w których zarząd może być pociągnięty do odpowiedzialności.
Procedura założenia spółki z o.o wiąże się z kilkoma etapami.


Pierwszym jest sporządzenie umowy w formie aktu notarialnego. Musi ona zwierać informacje określające firmę, siedzibę spółki, jej działalność i wysokość kapitału zakładowego. Ponadto ważne jest określenie ilości udziałów wspólnika, przy czym wartość nominalna udziału nie może być niższa niż 50 zł. Również czas istnienia spółki, jeśli jest wyznaczony, powinien znajdować się w umowie.
Koszty podpisania umowy i wpisania jej do Krajowego Rejestru Sądowniczego zależą od wielkości kapitału zakładowego (tzw. taksy notarialne).
Umowa zgłoszona być musi do rejestracji w terminie nie dłuższym niż 6 miesięcy. Jeśli zawarcie umowy przekroczy ten termin, zostanie ona rozwiązana.
Jeżeli spółka zostanie wpisana do rejestru przedsiębiorców uzyskuje status osobowości prawnej.

W razie potrzeby pomożemy w rejestracji spółki z o.o.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *