Rejestracja spółek Opole

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością może być utworzona przez jedną albo więcej osób w każdym celu prawnie dozwolonym. Wpis spółki z o.o. do Krajowego Rejestru Sądowego następuje na podstawie wniosku. Wniosek o wpis należy złożyć na urzędowym formularzu. Składany formularz wniosku należy wypełnić w języku polskim, czytelnie, komputerowo lub ręcznie, wielkimi, drukowanymi literami.

Dokumenty na podstawie których dokonuje się wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego, składa się w oryginałach albo poświadczonych urzędowo odpisach lub wyciągach. Formularze, które są załączone do wniosku złożonego za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, sporządzone w postaci elektronicznej, opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym.

Jeśli potrzebują Państwo pomocy podczas procesu zakładania spółki, to mamy dobrą wiadomość w naszej ofercie posiadamy “rejestracja spółek Opole”. Zajmiemy się za Państwa wszystkimi formalnościami i dopilnujemy, żeby proces przebiegł szybko i bezproblemowo.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *