Rejestracja spółek pomorskie

Zakładanie spółek to skomplikowany proces, z którym musi zmierzyć się każdy przyszły właściciel przedsiębiorstwa. Rejestracja podmiotu gospodarczego często sprawia wiele trudności, dlatego warto od razu wiedzieć jak się za to zabrać.

Formalnym aktem prawnym, na którym opiera się funkcjonowanie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest:
– umowa spółki,
– akt założycielski spółki z o.o.

W umowie spółki muszą znajdować się następujące informację: nazwa firmy, adres siedziby spółki, wysokość kapitału zakładowego, oświadczenie o możliwości posiadania większego niż jednego udziału wspólników, wartość i ilość udziałów, czas na jaki spółka została zawarta.

Od momentu podpisania umowy spółki z o.o. jednostka uzyskuje status spółki z o.o. w organizacji i ma obowiązek w ciągu 6 miesięcy dokonać wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego. Jeżeli po upływie tego terminu podmiot nadal nie otrzyma wpisu do KRS, spółka z o.o. zostaje rozwiązana.

Po zakończeniu czynności rejestracyjnych jednostki gospodarczej w sądzie i urzędach należy pamiętać o założeniu rachunku bankowego oraz powierzeniem księgowości firmie zajmującej się rachunkowością.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *