Rejestracja spółki w Warszawie

Zważywszy na to, że sp. z o.o. jest coraz częściej rejestrowaną formą działalności, warto dowiedzieć się, jak przebiega ten proces. Rejestracja spółki w Warszawie wymaga złożenia odpowiedniego wniosku w Krajowym Rejestrze Sądowym. Dokument powinien zawierać informacje o nazwie podmiotu gospodarczego, wraz z adresem jego siedziby. We wniosku należy również określić przedmiot działalności firmy, wysokość kapitału zakładowego (pamiętając, że nie może być mniejszy niż 5 000 zł) i wskazanie możliwej liczby udziałów wspólnika. Informacjami, bez których rejestracja spółki w Warszawie nie mogłaby się obyć, to nazwiska, imiona i adresy członków Zarządu, a także sposób reprezentowania danej spółki z o.o. Jeśli w umowie firmy jest wskazanie, aby ustanowić radę nadzorczą lub komisję rewizyjną, należy podać dane personalne członków rady nadzorczej tudzież komisji rewizyjnej.
Jeżeli czas trwania spółki jest określony, powinno się podać tę informację we wniosku. W przypadku wskazania przez umowę pisma przeznaczonego do ogłoszeń spółki, trzeba zaznaczyć to pismo.
Jeśli rejestrowana spółka jest jednoosobowa, zgłoszenie powinno zawierać również imię, nazwisko, albo nazwę firmy i siedzibę, a także dane adresowe jedynego wspólnika, wraz ze wzmianką, że jest jedynym wspólnikiem spółki.
Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, zapraszamy do kontaktu.
Call Now Button