Procedura zgłaszania zmian do KRS

Założenie własnej działalności gospodarczej jest niezwykle korzystnym rozwiązaniem dla osób, które posiadają pomysł na biznes i są zdeterminowane aby jak najszybciej go zrealizować. Aby móc rozpocząć czynności na rynku przedsiębiorca musi spełnić wcześniej odpowiednie formalności związane z rejestracją firmy, które są niezbędne do uzyskania wpisów do rejestrów. Pierwszym i najważniejszym dokumentem, jaki sporządzić ma przyszły […]

Zmiana umowy spółki z o.o.

Zmieniając adres siedziby, podnosząc kapitał zakładowy czy zmieniając przedmiot działalności spółki Kodeks Spółek nakłada na wspólników obowiązek potwierdzenia zaistniałej zmiany odpowiednią uchwałą i złożenia formularza do Krajowego Rejestru Sądowego za pośrednictwem systemu S24, jeżeli w takim samym trybie rejestrowany był podmiot gospodarczy, albo z udziałem notariusza. Podczas głosowania odnośnie wprowadzanego przekształcenia uchwała wymaga większości 2/3 […]