Tag: CIT 2019

Zmiany w CIT 2019

Od 1 stycznia 2019 r. będzie obowiązywała niższa stawka CIT dla części podatników tego podatku. Będzie miało miejsce obniżenie tej stawki z obecnych 15% do 9%. Dla których przedsiębiorców zmiana ta okaże się korzystna?

Z obniżoną stawką podatku dochodowego od osób prawnych mamy do czynienia począwszy od rozliczeń CIT za 2017 r. To wówczas Ministerstwo Finansów wprowadziło do ustawy CIT pojęcie tzw. małego podatnika uprawnionego do zastosowania w miejsce dotychczasowego 19% CIT obniżonej stawki podatku 15%. Co do zasady preferencją zostały wówczas objęte podmioty, u których wartość przychodu ze sprzedaży – wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług – nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym 1,2 mln EUR, a także firmy, które rozpoczynały działalność gospodarczą w danym roku podatkowym w rozliczeniu za pierwszy rok działalności.

Zmiany w CIT 2019 będą odbywały się na takich samych zasadach jak w 2017 roku tzn. wszyscy mali podatnicy będą mogli skorzystać z obniżonego podatku CIT 9%.

Read More

CIT 2019

Zapowiedziana obniżka stawki CIT 2019 dotyczyć będzie wąskiego grona przedsiębiorców – osób prawnych, które płacą CIT zamiast podatku PIT. Obecnie opłacają oni podatek CIT w wysokości 15%, ale już niebawem bo od 1 stycznia 2019 roku podatek ten zmaleje do 9%. Obniżka będzie dotyczyć wyłącznie firmy, których obrót nie przekracza 1,2 mln EUR.

Należy wiedzieć również, że nowelizacja, wprowadza przepis, zgodnie z którym stawki obniżonej nie stosuje się do:
– spółki dzielonej,
– podatnika, który wniósł tytułem wkładu od innego podmiotu uprzednio prowadzone przez siebie przedsiębiorstwo, zorganizowaną część przedsiębiorstwa, albo składniki majątku tego przedsiębiorstwa o wartości przekraczającej łącznie równowartość w złotych kwoty 10 000 euro,
– podatnika, który wniósł tytułem wkładu od innego podmiotu składniki majątku uzyskane przez tego podatnika w wyniku likwidacji innych podatników, jeśli ten podatnik posiadał udziały tych innych likwidowanych podatników.

Ustawa wchodzi w życie już niebawem, dlatego jeśli masz jakieś pytania i chciałbyś dowiedzieć się czegoś więcej napisz do nas. Nasi eksperci odpowiedzą na wszystkie Twoje pytania.

Read More
Call Now Button