Tag: firma założona w Polsce

Otwieranie oddziału firmy zagranicznej w Polsce

Jeśli jesteś przedsiębiorcą zagranicznym i chcesz prowadzić działalność w Polsce to możesz to zrobić po utworzeniu oddziału w Polsce i wpisaniu go do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Należy pamiętać, że przedmiot działalności oddziału nie może wychodzić poza przedmiot działalności przedsiębiorcy zagranicznego. Oddział spółki zagranicznej w Polsce oznacza niezależną pod względem organizacyjnym i majątkowym część działalności gospodarczej prowadzonej przez cudzoziemca firmy na obszarze Polski.

Otwieranie oddziału firmy zagranicznej w Polsce to dobre rozwiązanie dla osób, które chciałyby poszerzyć swoją firmę i wprowadzić produkt bądź usługę w Polsce. W takim wypadku oddział działa pod tą samą nazwą, co jednostka główna, jednak występuje i prowadzi działalność w innym miejscu niż ona. Jako podmiot wyodrębniony organizacyjnie w strukturze jednostki, nie posiada osobowości prawnej. Sporządza jednak samodzielnie sprawozdanie finansowe.

Read More
Call Now Button