Tag: fundacja

Zakładanie fundacji pomoc

Fundacja jest organizacją pozarządową, która zostaje powołana do celów społecznych. Założona zostaje przez fundatora w oświadczeniu woli przed notariuszem. Fundacja może zacząć działać pod warunkiem, że posiada swój wewnętrzny majątek. Podmiot ten nabywa osobowość prawną z momencie wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego.

Każda fundacja działa na podstawie ustawy o fundacjach oraz statutu (stanowi on źródło prawa wewnętrznego dla danej fundacji).

Jakie formularze należy złożyć?
– KRS-W20
– KRS-WK
– KRS-WM

Dla wielu osób zakładanie fundacji pomoc okazuje się być niezbędną usługą, która pozwala w krótkim czasie przygotować dokumentację oraz złożyć ją w odpowiednich instytucjach. Nasze biur oferuje pomoc wszystkim, którzy chcą bezpiecznie powołać fundację do życia.

Zachęcamy do kontaktu z nami w celu zapoznania się ze szczegółami oferty. Z chęcią odpowiemy na wszystkie pytania oraz postaramy się rozwiać wszelkie wątpliwości wynikające z procedury rejestracji fundacji.

Read More

Plusy i minusy fundacji

Fundacja – definicja, najważniejsze informacje

 

Fundacją nazywamy organizację pozarządową, której podstawę stanowi majątek przeznaczony przez jej założyciela (fundatora) na określony cel społecznie lub gospodarczo użyteczny.

 

 

Aktualnie fundacja stanowi jedną z najpopularniejszych form prawnych organizacji pozarządowych. Podlega ona obowiązkowi uzyskania wpisu do KRS i posiada odrębną osobowość prawną. Najważniejszą kwestią związaną z powoływaniem fundacji jest fundator. To od niego zależy wysokość wniesionych środków (na tzw. fundusz założycielski) umożliwiających realizację działań. To fundator zatwierdza pierwszy statut, powołuje członków zarządu. Jakie są plusy i minusy fundacji i czy warto zdecydować się na jej założenie?

 

Negatywną stroną fundacji z pewnością jest wymóg, aby siedziba znajdowała się w Polsce oraz by realizowane przez nią cele zgodne były z podstawowymi interesami Rzeczypospolitej Polskiej. Fundacja ma również obowiązek składania sprawozdania z podejmowanych działań.

Mimo tych minusów wiele osób decyduje się na założenie fundacji. Dlaczego? Ta forma prawna zwolniona jest z opodatkowania przychodu. Realizacja celów określonych w statucie może być pokryta środkami ze zbiórek publicznych oraz dotacji z UE. Sprawia to, że konieczność zakończenia funkcjonowania fundacji z powodu braku środków jest raczej niemożliwa. Jeżeli podmiot posiada status OPP, czyli Organizacji pożytku publicznego, to może pozyskiwać środki z odpisów 1% podatku dochodowego.

Jeżeli jesteś zainteresowany założeniem fundacji to zapraszamy do kontaktu. Oferujemy kompleksową pomoc w przeprowadzeniu procedury umożliwiającej powołanie fundacji.

Read More
Call Now Button