Zakładanie fundacji pomoc

Fundacja jest organizacją pozarządową, która zostaje powołana do celów społecznych. Założona zostaje przez fundatora w oświadczeniu woli przed notariuszem. Fundacja może zacząć działać pod warunkiem, że posiada swój wewnętrzny majątek. Podmiot ten nabywa osobowość prawną z momencie wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego. Każda fundacja działa na podstawie ustawy o fundacjach oraz statutu (stanowi on źródło […]

Plusy i minusy fundacji

Istotnym czynnikiem umożliwiającym powołanie fundacji jest fundator. To od niego zależy wysokość wniesionych środków umożliwiających realizację działań, tzw. fundusz założycielski. Jakie są plusy i minusy fundacji i czy warto zdecydować się na jej założenie? Negatywną stroną fundacji z pewnością jest wymóg, aby siedziba znajdowała się w Polsce oraz by realizowane przez nią cele zgodne były […]