Tag: gotowa spółka Warszawa

Sprzedam społki zoo Warszawa

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością bardzo często wybierana jest jako forma prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce. Wpływa na to charakterystyka danego podmiotu. Przede wszystkim wspólnicy nie są odpowiedzialni za zobowiązania zaciągane przez spółkę. Co więcej, do założenia spółki z o.o. uprawnieni są niemal wszyscy niezależnie od kraju swojego pochodzenia. Wyjątek stanowi wyłącznie inna jednoosobowa spółka z o.o.. Cechą, która jednak najbardziej przyciąga początkujących przedsiębiorców jest konieczność wniesienia środków na pokrycie kapitału zakładowego w wysokości zaledwie 5 tysięcy złotych.

Aby pominąć niedogodności związane z tradycyjną rejestracją spółki wielu przedsiębiorców decyduje się na zakup gotowej spółki z o.o., czyli takiej, która przeszła już pełną rejestrację , a więc po złożeniu podpisu na jej umowie można od razu rozpocząć prowadzenie pod nią własnego przedsięwzięcia.

Sprzedam spółki zoo Warszawa w imieniu firmy, której jestem przedstawicielem. Oferujemy gotowe spółki z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowane w centrum Warszawy. Kupując nasz podmiot będziesz mógł szybko i bezpiecznie rozpocząć działalność, jednocześnie zwiększając swoje szanse na sukces.

Read More
Call Now Button