Procedura zakładania spółek z udziałem zagranicznym

Spółka z udziałem zagranicznym, to taka spółka, gdzie przynajmniej jeden ze wspólników nie posiada obywatelstwa polskiego. Aby podjąć taką działalność, należy zdecydować się na spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółkę akcyjną. Procedura zakładania spółek z udziałem zagranicznym może okazać się skomplikowana. Aby była ona prawidłowo założona, należy zebrać następujące informacje: – Pełna nazwa firmy – […]

Opłata za zmiany w KRS

Treść umowy, która podczas prowadzenia działalności ma ulec zmianie, musi być najpierw zgłoszona do Krajowego Rejestru Sądowego. Zgodnie z treścią umowy przepisy nakazują wszystkie istotne modyfikacje poprzedzić sporządzeniem uchwały przez wspólników, która następnie ma zostać przekazana w ręce urzędów państwowych w celu rozpatrzenia i wydania decyzji. Bez względu czy zmiana dotyczy samej umowy, przedmiotu działalności, […]