Gotowe założone spółki z o.o.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością należy do grona spółek kapitałowych regulowanych przepisami Kodeksu Spółek Handlowych. Tego rodzaju forma prawna może zostać utworzona zarówno przez jedną osobę jak i więcej, w każdym prawnie dopuszczalnym celu. Spółka z o.o. posiada osobowość prawną. Wspólnicy zobowiązani są do wniesienia kapitału zakładowego w trakcie procesu rejestracji spółki. Umowa spółki z o.o. […]

Kupno gotowej spółki kapitałowej

W Polsce wyróżniamy następujące rodzaje spółek: I Spółki cywilne II Spółki osobowe – spółka jawna, – spółka partnerska, – spółka komandytowa, – spółka komandytowo-akcyjna. III Spółki kapitałowe – spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, – spółka akcyjna. Rejestracja spółek kapitałowych należy do bardzo problematycznych. Z tego względu większość osób decyduje się na kupno gotowej spółki kapitałowej, czyli […]