Adres do e-doręczeń wniosek

Adres do e-doręczeń wniosek gdzie należy złożyć? Jak dopełnić formalności związanych z utworzeniem i aktywacją skrzynki do e-doręczeń? Zgodnie z ostatnio wdrożonymi zmianami przedsiębiorcy zobowiązani są do utworzenia i zgłoszenia skrzynki do e-doręczeń, a także dokonania aktualizacji danych w Bazie adresów elektronicznych. E-doręczenia to usługa rejestrowanego doręczenia elektronicznego korespondencji między jednostkami administracji państwowej a obywatelami […]

Przekształcenie spółki z o.o. w prostą spółkę akcyjną

Czy przekształcenie spółki z o.o. w prostą spółkę akcyjną jest korzystnym rozwiązaniem dla przedsiębiorców? Dlaczego tak wielu właścicieli spółek z ograniczoną odpowiedzialnością decyduje się na przejście na PSA? Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz prosta spółka akcyjna funkcjonują na rynku w oparciu o podobne zasady. Obydwie formy prawne należą do grona spółek kapitałowych. Prosta spółka akcyjna […]