eKRS rejestracja spółki z o.o.

Z reguły przedsiębiorcy, którzy decydują się na elektroniczną rejestrację przedsiębiorstwa zdają sobie sprawę z tego, że jest to korzystniejsze wyjście niż tradycyjne uzyskanie wpisu. Krajowy Rejestr Sądowy jest bazą, do której wpisana musi zostać każda działalność gospodarcza, aby mogła w pełni legalnie funkcjonować. W odróżnieniu do aktu notarialnego, gotowy formularz udostępniony w trybie S24 może […]

Adres do e-doręczeń wniosek

Adres do e-doręczeń wniosek gdzie należy złożyć? Jak dopełnić formalności związanych z utworzeniem i aktywacją skrzynki do e-doręczeń? Zgodnie z ostatnio wdrożonymi zmianami przedsiębiorcy zobowiązani są do utworzenia i zgłoszenia skrzynki do e-doręczeń, a także dokonania aktualizacji danych w Bazie adresów elektronicznych. E-doręczenia to usługa rejestrowanego doręczenia elektronicznego korespondencji między jednostkami administracji państwowej a obywatelami […]