Założenie spółki komandytowej 2015

Spółka komandytowa to spółka osobowa, która ma na celu prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną firmą. Jeden ze wspólników (komplementariusz) odpowiada w sposób nieograniczony za zobowiązania spółki wobec wierzycieli. Natomiast drugi (komandytariusz) takiej odpowiedzialności nie posiada. Założenie spółki komandytowej 2015 to temat, którym interesuje wielu przedsiębiorców. Nie dziwi fakt, że często szukają tej frazy w wyszukiwarce internetowej. […]