Tag: jak założyć fiirmę

Założenie spółki komandytowej 2015

Spółka komandytowa to spółka osobowa, która ma na celu prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną firmą. Jeden ze wspólników (komplementariusz) odpowiada w sposób nieograniczony za zobowiązania spółki wobec wierzycieli. Natomiast drugi (komandytariusz) takiej odpowiedzialności nie posiada.

Założenie spółki komandytowej 2015 to temat, którym interesuje wielu przedsiębiorców. Nie dziwi fakt, że często szukają tej frazy w wyszukiwarce internetowej. W pierwszej kolejności osoby decydujące się na założenie spółki komandytowej powinny sporządzić umowę, która określałaby firmę i siedzibę spółki, przedmiot działalności, czas trwania (jeśli został określony), ilość wkładów wprowadzonych przez wspólników i ich wartość oraz sumę komandytową. Sumą komandytową nazywamy kwotę, z jaką komandytariusz odpowiedzialny jest wobec wierzycieli. Nie jest ona tym samym co wkład. Może więc mieć wartość niższą, równą lub wyższą niż on. Umowa spółki musi być zawarta w formie aktu notarialnego, inaczej spółka będzie nieważna. Następnie podmiot, który decyduje się na działalność gospodarczą powinien dokonać rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym. W tym celu wypełnia odpowiednie formularze rejestrowe. Spółka komandytowa istnieje z chwilą wpisu do rejestru.

Oferujemy pomoc przy zakładaniu spółki komandytowej. Jeśli chcą Państwo skorzystać z porady udzielonej przez jednego z naszych ekspertów, prosimy o kontakt.

Read More
×
Zamów rozmowę | 30 sek
Oddzwonimy w 30 sek
Call Now Button