Spółki a osobowość prawna

“Spółka a osobowość prawna” to bardzo interesujący temat, jakim warto się zainteresować zwłaszcza, jeżeli planuje się założenie spółki kapitałowej. To właśnie te przedsiębiorstwa wśród wszystkich rodzajów spółek zaliczane są do osób prawnych. Oprócz wymienionych wcześniej podmiotów osobowość prawną posiadają: przedsiębiorstwa państwowe, spółdzielnie, stowarzyszenia zarejestrowane, fundacje oraz jednostki samorządu terytorialnego. Spółka kapitałowa nabiera osobowości prawnej w […]