Tag: jak założyć firmę jak założyć działalność gospodarczą

Spółki a osobowość prawna

“Spółka a osobowość prawna” to bardzo interesujący temat, jakim warto się zainteresować zwłaszcza, jeżeli planuje się założenie spółki kapitałowej. To właśnie te przedsiębiorstwa wśród wszystkich rodzajów spółek zaliczane są do osób prawnych. Oprócz wymienionych wcześniej podmiotów osobowość prawną posiadają: przedsiębiorstwa państwowe, spółdzielnie, stowarzyszenia zarejestrowane, fundacje oraz jednostki samorządu terytorialnego.

Spółka kapitałowa nabiera osobowości prawnej w momencie rejestracji w KRS. To dzięki niej może stawać się podmiotem praw i obowiązków co oznacza że, może np. zaciągać kredyty czy korzystać z ulg podatkowych. Nadawanie osobowości prawnej, która umożliwia prowadzenie działalności gospodarczej spółką kapitałowym, jest także jedną z podstawowych funkcji KRS.

Konsekwencjami posiadania osobowości prawnej poza byciem podmiotem praw i obowiązków są ściśle określone przez prawo organy spółek kapitałowych, jak i innych osób prawnych. Dlatego też w spółce z o.o. wyróżnia się zarząd, radę nadzorczą oraz zgromadzenie wspólników, a w spółce akcyjnej zgromadzenie akcjonariuszy, zarząd, radę nadzorczą lub/i komisję rewizyjną.

Read More
Call Now Button