Otwieranie oddziału firmy zagranicznej w Polsce

Jeśli jesteś przedsiębiorcą zagranicznym i chcesz prowadzić działalność w Polsce to możesz to zrobić po utworzeniu oddziału w Polsce i wpisaniu go do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Należy pamiętać, że przedmiot działalności oddziału nie może wychodzić poza przedmiot działalności przedsiębiorcy zagranicznego. Oddział spółki zagranicznej w Polsce oznacza niezależną pod względem organizacyjnym i majątkowym część […]