Ile wynosi kapitał zakładowy prostej spółki akcyjnej?

Podstawową cechą, odróżniającą P.S.A. od innych spółek kapitałowych oraz spółki komandytowo-akcyjnej jest brak kapitału zakładowego. Zastąpiono go kapitałem akcyjnym, będącym z jednej strony podobnym tworem, co kapitał zakładowy, a z drugiej – zupełnie innym. Akcje nie stanowią bowiem części kapitału akcyjnego. Kapitał własny jest kapitałem własnym spółki, na który przeznacza się wkłady wniesione na pokrycie […]