Udziałowcy spółki z o.o.

Przy zakładaniu firmy osoby fizyczne zobowiązane są do zebrania i opłacenia minimalnego kapitału zakładowego, który potrzebny jest do utworzenia działalności. Spółka z o.o. posiada własną odrębną osobowość prawną i działa przez swoje organy, w szczególności zarząd i zgromadzenie wspólników. Udziały w kapitale podmiotu gospodarczego o ograniczonej odpowiedzialności są rzeczową kluczową, ponieważ stanowią jednostkę władzy oraz […]

Założenia Krajowego Planu Odbudowy Polski

Obecnie projekt Krajowego Planu Odbudowy Polski jest na etapie zatwierdzania przez Komisję Europejską. Wszelkie warunki oraz propozycje polskiego rządu zostały przedstawione w KPO. Jeżeli projekt zostanie zaakceptowany wielu polskich przedsiębiorców może liczyć na pomoc finansową. Jakie są założenia Krajowego Planu Odbudowy Polski? Jakie pomysły przedsiębiorców będą wspierane w ramach KPO? – Odporność i konkurencyjność gospodarki […]